KLACIX

Multimedia Technologies

GB Flag

ENG

Hun Flag

HUN

Capo Di Feno v2 track

Capo Di Feno v2 szakasz

Track information

This track is a shortened version of the shakedown stage at the WRC Corsica, 2008.

Length: 4,5km (originally 6,1km, it is the first 4,5km of the original stage - normal and reversed direction)

Track surface: 100% asphalt

Location: Corsica, France

Date of the original shakedown: 09.10.2008

My track represents the state of the original stage in October, 2008, according to Google Earth streetview (oct.2008).

Pálya információk

A szakasz a WRC Korzika 2008 shakedown szakaszának egy rövidített változata.

A szakasz hossza: 4,5km (eredetileg 6,1km volt)

Talaj típusa: 100% aszfalt

Ország: Franciaország, Korzika

A shakedown időpontja: 2008.10.09.

A szakasz kinézete a 2008. októberi állapotot tükrözi, a Google utcakép alapján készült.

Capo Di Feno v2

Capo Di Feno v2

RBR track in original/normal format

RBR rally szakasz eredeti formátumban

Download

Letöltés

Normal direction*

Normál/oda irány*

Reversed direction*

Fordított/Vissza irány*

*: By downloading the track from this site, you agree to the Track License (Readme with the License is included in the track files).

*: A Letöltéssel elfogadom és egyetértek a Pálya Linceszben (A pálya fájljai között megtalálható a Readme és benne a Licensz is) foglaltakkal.

Usage help

A pálya berakása az RBR-be

Usage Help

Warning! If you use these two tracks, you can't use the original Cote D'Arbroz and Joux Verte stages if you follow these instructions, because the RBR can't use more stages than the originals, so you have to replace these two stages (because these stages are at in the morning).

A pálya berakása az RBR-be

Figyelem! A két szakasz használatakor nem lesz elérhető a Cote D'Arbroz és Joux Verte szakaszokat, mert az RBR nem képest a gyárinál több szakaszt kezelni, így ezeket kell cserélni (mert ezek reggeli időpontban játszódnak)!

  Copy to RBR\Maps
 1. Copy track files

  Extract the archive to a folder. Copy these files and folders (cdf2_oda and cdf2_rev) to your RBR\Maps folder! The cdf2_oda is the normal version and thecdf2_rev is the reversed version of the stage.

  A pálya fájljainak bemásolása

  Tömörítsd ki a letöltött fájlt. Másod az imént kicsomagolt fájlokat és mappákat az RBR\Maps mappába! A cdf2_oda a pálya normál irányú verziója, a cdf2_rev pedig a fordított irányú verzió.

 2. Write Tracks.ini
 3. Write Tracks.ini

  Open your tracks.ini file, located in RBR\Maps folder, with a text editor. Search for this line: [Map41]. You find the [Map41], TrackName and Particles lines here. Copy-Paste these 3 lines below the originals. Change the original [Map41] to [Map41orig], just for a backup. Change the TrackName line just below the [Map41] from "Maps\track-41" to "Maps\cdf2_oda"! If you want to use the Capo Di Feno v2 and v2 reveresd tracks also, you have to do this method on the [Map42] too. Create a copy from the 3 lines, rename the original from [Map42] to [Map42orig]! Rename the Map42' TrackName from "Maps\track-42" to "Maps\cdf2_rev"! Save the file, close the text editor!

  A Tracks.ini szerkesztése

  Nyisd meg az RBR\Maps mappában található tracks.ini fájlt egy szövegszerkesztővel! Keresd meg benne a [Map41] sort. Készíts egy másolatot a [Map41] és azt azt követő két, TrackName és Particles sorokról! Az eredeti [Map41]-et írd át [Map41orig]-ra biztonsági másolatként! A mostani [Map41] alatt a TrackName sorban írd át a "Maps\track-41"-et "Maps\cdf2_oda"-ra, ahogy az oldalsó kép is mutatja! Ha a Capo Di Feno v2 és a fordított (Capo Di Feno v2 rev) változatát is használod, akkor, a fent leírt módszert kell elvégezni a [Map42]-vel is! Készíts másolatot a 3 sorról az eredeti alá! Az eredeti [Map42]-t írd át [Map42orig]-ra! Írd át a mostani [Map42] alatti TrackName-et "Maps\track-42"-ről "Maps\cdf2_rev"-re! Mentsd el és zárd be a szövegszerkesztőt!

 4. Use in RBR
 5. Use in RBR

  In the RBR menu, go to Quick Rally, choose the France, and select Cote D'Arbroz to start the Capo Di Feno v2 (normal direction), and select Joux Verte to start the Capo Di Feno v2 R (reversed direction)!
  Note that all the stage data displayed next to the stage names are the original stage's data, not Capo Di Feno's data!

  Játsz az RBR-ben

  Az RBR főmenüjében válaszd a Quick Rally-t, majd a Francia szakaszokat, ahonnan a Cote D'Arbroz helyén indul majd a Capo Di Feno v2 normál irányban, a Joux Verte helyén pedig a Capo Di Feno v2 R (fordított irány)!
  A játék menüjében a szakaszok neve melletti adatok ez eredeti szakaszok adatai, nem a Capo Di Feno adatai!

Usage Tips

Respect the concrete kerbs, it is quite high and can couse majod damage on the car.

Respect the fences, these are walls. You can not drive through these fences, just from the outside of the track towards to the asphalt.

The vegetables have own collision models. The most plants has the bush collision model from the original france tracks. If you go off the road try to avoid these plants, because it is hard to get through the plants. The bushes fells like slowing the car not hit too much directly (not like big trees). The bigger trees can hit your car like posts.

There is not too much room to stop the car before the stage finish. The time stops at the red timer sign and you should stop the car at the time registering table. For the normal direction stage (called Capo Di Feno v2) the fences of the time registering table can hit the car (hard hit, not moveable), so try to stop between the two fences. For the reversed direction (called Capo Di Feno v2 reversed) the time registering fences and table do not hit the car, you can drive through them, but after the tent there is a hard wall (literally the end of the stage).

Felhasználási tippek

Óvatosan a beton útpadkával, mert elég magas én komolyabb sérüléseket okozhat az autón, ha áthaladunk rajta vagy csak nekiütközünk.

A szakasz egy részén drótkerítés található az út mentén. Ezek a kerítések elkerülendők, mert falként viselkednek. Ha mégis a kerítés mögé jutna az autó, az aszfaltcsík felé haladva át lehet rajtuk menni, csak visszafelé nem (csak az aszfalt felől ütközik).

A növények jó részének van saját ütközési modellje, olyanok, mint az eredeti francia szakaszokon. Ha lesodródsz az útról, akkor próbáld ezeket elkerülni, mert van, a kisebb növények bokorként viselkedve, nem ütköznek közvetlenül, inkább csak lelassítják az autót, de a nagyobb növények (pl. fák) úgy ütköznek, mint a villanyoszlopok. Ha lesodródsz az útról, a növények megfognak, de az is lehet, hogy akkor fognak csak meg, ha vissza akarsz térni az útra. Ilyekor csak a Call For Help segít.

A szakaszok végénél nincs túl sok hely megállítani az autót a beíró előtt. Az időmérés a piros óra jelzéses táblánál áll le és innen kellene megállni a beíróig. A normál irányban haladva (Capo Di Feno v2) a beíróban található mobil kerítések között kellene megállnod az autóval. Vigyázz, a kerítések falként megállíthatnak, ha nem pontosan mész be a kettő közé. A visszafelé irányban (Capo Di Feno V2 R) a cél után egy lejtő nehezíti a megállást a beírónál. A beíró semelyik része sem ütközik, de a beíró után (a sátor után közvetlenül) van a szakasz vége szó szerint. A szakasz vége egy láthatatlan fal, az mindenképp megállít.

Credits

Track modelling: klacix

Texturing: klacix

Textures: István Hlavacsek (hlavi), klacix, others, who created the Xpacks

Models: klacix

Scenary mesh: klacix

Conversion: klacix

Pacenotes: Zsolt Barta, klacix

Testing: klacix, Gergő Barta, Zsolt Barta, Marcell Barta, Attila Pacsuta, Tibor Pacsuta, László Lőrincz

Cameras: klacix

Thanks

The track can not be made without the following persons:

Additional thanks

Barta Zsolt, Barta Gergő, Barta Marcell, Szitha Kristóf, Lőrincz László (lacka6)

Thanks for Eno72 for his Wallaby converting tutorial!

Készítők

Pálya modellezés: klacix

Textúrázás: klacix

Textúrák készítése: István Hlavacsek (hlavi), klacix, others, who created the Xpacks

Pályaelemek modelljei: klacix

Távoli hegyek: klacix

Konvertálás: klacix

Itiner: Zsolt Barta, klacix

Tesztelés: klacix, Gergő Barta, Zsolt Barta, Marcell Barta, Attila Pacsuta, Tibor Pacsuta, László Lőrincz

Kamerák: klacix

Köszönet

Különös köszönet a következő embereknek, akik nélkül ez a szakasz nem készülhetett volna el:

További köszönet

Barta Zsolt, Barta Gergő, Barta Marcell, Szitha Kristóf, Lőrincz László (lacka6)

Köszönet Eno72-nek a Wallaby konvertálás tutoriáljáért!

Track summary/history

The first version of the track (Capo Di Feno v1) was released in 2009 for the RX Plugin. The path of the track path was the original, but everything else was not. The terrain was similar to the original and that's all. The trees and objects were fictional. Then, there was no available the Google Streetview there. After releaseing the track, in November 2009, I found the Streeview on Goole Maps and shocked me, because it was totally different, from the track I imagined. At that point, I decided to recreate the track from the beginning.

From the path of the original v1 stage, I started to recreate the whole stage in January, 2010. It was created in BTB and I used lots of Xpacks to achive great diversity in vegetation and trackside objects. This was a very bad idea! I learned my lesson. During the creation of the v2 I spent many hours to correct someone else's mistakes (objects in Xpacks). Sometimes it looked impossible to correct them. Besides I had to correct my own mistakes too, what I did in BTB.

I mean I learned how to create a proper track with proper textures, while it is not consuming the resources. I tried new techniques how to convert the track from BTB to RBR. I had to learn editing in 3ds Max, where I corrected the mistakes. I learned how to place plants.

In 2015 there was the 2nd or 3rd successful export from 3dsMax to Wallaby and RBR. The frame rate was too low on some points of the track. This was because some bush, which I used in BTB previously, was a scrap (who creates a bush from 1000 poligon??). I had to eliminate this type of bush from the whole stage (I used in the last half of the stage) and the low framerate are gone. How many times I have corrected the mapping of the road in 3dsMax, then I saved and the next time when I opened it, was not correct again (there was something wrong with the Max by this time).

I have spent a lot of time to enchance my 3dsMax project file. It was nearly impossible to create a proper project files, because of the fractions from the convert process (from BTB). This resulted in a chaos (17912 objects, sometimes objects with 0 faces or vertices, 1000+ Materials with duplicated textures, ...).

From this chaos I had to create a project to export to Wallaby.

I had 107 project files (.max) to export correctly. From 3dsMax 2016 I exported the meshes in 3ds format. Then I imported them into 3dsMax 7 and exported into .x format to Wallaby. I have reached the limits of the Wallaby in many times. Too big ot too much meshes, too big or too much textures are not welcome. So it was not ideal for export. During the final export of the track I used 15 different track folder to export and test the results correctly.

The project folder of the whole track is 28+GB.

After I finished the exportation of the track, I tried to create another Max file for rendering some images, just because I think it is looking good. For this project, I tried some new ideas and I have achieved the desired version, I want before. This is the version which would be exportable much more easier then any other versions.

I have wrote a log from my work since 2012. In this log I registered 196 days of work excluding the work before 2012. Appoximately it is over 1000 work hours to create this stage.

Why took 7 years to bild?

Because I work as a teacher. Our work was not ends when we left the school, we usually take our work home.

Beacuse I was a form teacher of a class in high school for two years. I created the class peagent, the summary video of the class.

Because I spent two years studying at a university.

Because I had some experimental projects with my students (for example I learned how to create a correct Quake 3 map and we created a map from our high school, I have modelled a complete exhibition room in 3dsMax and I created an interactive DVD from it, I wrote 3-4 websites, and some small ideas).

Because my father had a cancer and I took him to the hospital regularly for 8 months.

Because it was my first original format track and I have to learn the difficult building and converting process (thanks to Attila Pacsuta (Atiwrc) and Tibor Pacsuta (Tibi)).


And yes, I can do this better, I can correct the mistakes, but now I had no time to improve this stage, but I would like to do so.

It has its errors, I know. I know that how many hours would take to correct this errors, but now I don't have time for all these corrections.

If a qualified person would like to correct the mistakes or just want to finish the track to 6,1km, I would not say no. I would gave him/her the complete project.


What comes next?

If I have time, I would create a famous old, but tricky Hungarian rally stage where I was for the first time in my life in 1998. And who knows, maybe I convert the Capo Di Feno to Assetto Corsa. I would do this if I earned enough money from the track creation. Till then, I only do this in my free time just for fun and for the community.

Track summary/history

A pálya első változatát (Capo Di Feno v1) 2009-ben adtam ki az RX Plugin-ra. A vonalvezetése a valóságnak megfelelt, de minden más nem. A terep hasonló volt ugyan az igazihoz, de ennyi. Az összes fa, bokor, objektumok mind kitaláltak voltak. Amikor a pálya készült még nem volt elérhető a Google utcakép ezen a szakaszon. 2009 novemberében, a kiadása után fedeztem fel, hogy elérhető a szakaszról az utcakép nézet és rájöttem, hogy a valóság teljesen más, mint ahogy én azt elképzeltem. Ekkor döntöttem el, hogy újraépítem a pályát a semmiből, csak a nyomvonalat hagyom meg.

A nyomvonalat meghagyva elkezdtem a teljes szakasz újraépítését 2010 januárjában. Ekkor BTB-ben dolgoztam és nagyon sok letöltött Xpack-et használtam fel a szakaszomhoz, hogy változatos növényvilágot hozzak létre. Ez egy nagyon rossz ötlet volt, már megtanultam a leckét. A v2 elkészítése során nagyon sok időt fordítottam arra, hogy mások hibáját javítsam (az Xpack-ekben található objektumok hibáját), néha úgy tűnt, reménytelenül. Ha ez nem lett volna még elég, a BTB-ben én is elkövettem jónéhány baklövést, amiket később szintén ki kellett javítani.

Ez alatt a 7 év alatt megtanultam, hogyan is kell korrektül megépíteni egy pályát, ami nem zabálja fel a gép erőforrásait, tehát mindenkinek jól fut. Új technikákat próbáltam ki hogyan lehet a BTB-ből RBR-be konvertálni egy pályát, hogyan lehet szebbé, élethűbbé tenni úgy, hogy közben játszható minőségben fut. Meg kellett tanulnom a pálya szerkesztését 3dsMax-ban, ahol aztán ki tudtam javítani a hibák egy részért. Amikor BTB-s projektből konvertáltam 3dsMax-ba a pályát, már egy jó része készen volt. A szakasz vége felé viszont már MAX-ban helyeztem el a növényeket.

2015-ben már túl voltam 3 sikeres exportáláson (RBR-ben volt a pálya akkori verziója) a Wallabyból az RBR-be. Az fps azonban bizonyos helyeken elég alacsony volt. A 3dsMax-ban vizsgálódva megtaláltam a lassulás okát. Egy bizonyos bokor (még valamelyik BTB-s Xpack-ből), amit jó sok helyen használtam, kb. 1000 poligonból, kis háromszögből állt (ki volt az a gyengeelméjű, aki ezt így adta ki a kezei közül??). Le kellett cserélnem minden előfordulását ennek a bokornak egy olyan bokorra, amit én készítettem és 100 poligon alatti. Így megnőtt aztán az fps, szóval ez jó döntés volt. Több alkalommal volt olyan problémám, hogy az utat jól mappingoltam, mentettem a Max fájlt és mikor újranyitottam, akkor újra a régi, hibás volt a mapping (valami nem volt OK-s akkoriban a Max-ommal).

Sok időt fordítottam a 3dsMax fájlom finomítására, hogy csak a szükséges dolgokat tárolja, és ne legyenek benne felesleges részek - köszönhetően a BTB-ből való konvertálásnak. A végeredmény így is egy kész káosz volt (17912 3D-s objektum, néha 0 poligonból, több, mint 1000 Materiál, amiből rengeteg többször is ismétlődött más-más néven a textúrák ismétlődéseiről nem is beszélve...). Ebből a kászoból kezdtem el Wallabyba az exportálást.

Összesen 107 db projekt fájlom volt (3dsMax fájl) a megfelelő exportáláshoz. A 3dsMax 2016-ból 3ds formátumban exportáltam a pálya egyes részleteit. Majd ezt 3dsMax 7-be importáltam és onnan kellett exportálni .x formátumban, hogy a Wallaby be tudja hozni. Eközben számtalanszor beleütköztem a Wallaby korlátjaiba. Túl sok vagy túl nagy objektum, túl sok vagy túl nagy textúra, egyiket sem szerette a Wallaby. Szóval nem volt egy ideális felállás az exportálás szempontjából. A végső exportálás során 15 különböző könyvtárba exportáltam ki a pálya különböző változatait és ezeket egyesével kellett ellenőrizni, hogy minden rendben van-e a játékban is.

Sok időt töltöttem azzal, hogy a korábbi hibáimat vagy mások hibáit javítsam, amikor nem saját magam által készített anyagokat használtam fel. A konvertálás több lépcsőjét végig járva újabb és újabb hibákat kellett kijavítani vagy kiküszöbölni sokszor olyan munkakódszerekkel, amelyek még soha sehol nem voltak leírva, dokumentálva. A munka folyamán igyekeztem a legoptimálisabb megoldásokat megkeresni, de néha a programok, néha a tudásom limitációjába ütköztem vagy csak azért nem optimalizáltam dolgokat, mert effektív sok munkát igényelt volna és nem lett volna akkora haszna.

A teljes projekt több, mint 28GB-ot foglal.

Miután a teljes exportálás megvolt, megpróbáltam egy olyan Max fájlt csinálni, amiből tudok renderképeket készíteni, csak mert ezek jól néznek ki. Ehhez a projekthez kipróbáltam néhány új ötletet és végül elértem azt, hogy olyan verzióban van meg Max-ban a pálya, ami még exportálás előtt kellett volna nekem. Ebből sokkal könnyebb lett volna exportálni, mint bármely korábbi verzióból és még sok hibát is javíthattam volna.

A szakasz építéséről 2012 óta egy naplót írtam. Csak ebben a naplóban 196 munkanap adatait rögzítettem, amiben a 2012 előtti munkáim benne sincsenek. Nagyjából több, mint 1000 munkaórám fekszik a szakaszban, amit 7 év alatt tettem bele.

Miért tartott 7 évig megépíteni?

Mert tanárként a munka nem ér véget akkor, amikor kijövünk az iskolából. Folyamatosan hazahordjuk a munkát.

Mert középiskolai osztályfőnök voltam 2 évig közben, ami még több munkát eredményezett. Én készítettem az osztályom tablóját és szalagavató videóját is.

Mert a 7 évből 2 évet egyetemen tanultam.

Mert menet közben több kísérleti projektem is volt a tanítványaimmal (pl. megtanultam Quake3 pályát építeni és a tanítványaimmal közösem megépítettük az iskolánkat Qauke-ben, vagy lemodelleztem egy komplett kiállítótermet egy képkiállításról 3dsMax-ban, amiből interaktív DVD-t is készítettem, több (3-4) weboldalt is csináltam közben, és más egyéb apróbb projektekkel egyetemben).

Mert édesapámnál daganatot diagnosztizáltak és rendszeresen én hordtam kórházba kb. 8 hónapon keresztül.

Mert ez volt az első normál formátumú RBR pálya, amit építettem és meg kellett tanulnom azt a bonyolult konvertálási procedúrát (ezúton is szeretném megköszönni az óriási segítséget, ötletet, tippet Atinak (Pacsuta Attila) és Tibinek (Pacsuta Tibor), mert nélkülük biztosan nem készült volna el ez a pálya.


És igen, tudnám én szebbé is tenni a pályát (van is rá teszt projektem), jobbá, kisebb méretűvé. Ki tudnám javítani a hibákat, de nem most. Jelenleg nincs rá időm, pedg szívesen csinálnám.

Tudom, hogy vannak hibái a pályának és tudom, hogy mik azok. De azt is tudom, hogy ezek kijavításához mennyi idő kell, de jelenleg ez nekem nincs.

Ha valaki mégis szeretné esetleg kijavítani a hibákat vagy szeretné befejezni helyettem a szakaszt, hogy az eredeti 6,1 km hosszúság meglegyen, azt mondanám OK. Megadok minden segítséget és csinálhatod.


Mi jön ezután?

Ha lenne rá majd időm, egy híres, régi, trükkös magyar rallyszakaszt szívesen építenék, egy olyan szakaszt, amelyen életemben először voltam rallyversenyen 1998-ban (nézőként). És ki tudja, lehet, átkonvertálom a Capo Di Feno-t Assetto Corsa-ba is. Szívesen csinálnám ezt főállásban, ha lenne belőle elég jövedelmem. De addig, csupán szabadidőmben csinálom ezt és tisztán szórakozásból, a közösségért.

Enjoy!

Élvezd!